ارسال شده در تاریخ 19:43 - 31 تير 1390
پرسش 10: کپي گرفتن از سي دي هاي سخنراني يا عزاداري يا نرم افزار مذهبي و فرهنگي چه حکمي دارد؟ پاسخ: کپي گرفتن از سي دي هاي سخنراني يا عزاداري يا نرم افزار مذهبي و فرهنگي اگر از طرف درست کننده سي دي منع نشده باشد، اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1.آيت الله خامنه اي، استفتائات، س 1343.
ارسال شده در تاریخ 19:43 - 31 تير 1390
پرسش 11: در مورد فيلم وآهنگ چطور؟آيا مي توان از آن ها کپي گرفت؟ پاسخ: حکم فيلم و آهنگ حکم ساير نرم افزار را دارد . اگر فيلم مستهجن باشد و آهنگ لهوي باشد مطلقا جايز نيست . اگر مشروع و مجاز باشد، همان حکم ساير نرم افزار را دارد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري.
ارسال شده در تاریخ 19:44 - 31 تير 1390
پرسش 12: اگر کس ديگري از يک سي دي کپي کند وکپي به دست ما برسد آيا مي توانيم ازآن استفاده کنيم؟آيا مي توانيم ازآن کپي بگيريم؟ خريدکپي سي دي (نرم افزارو...) واستفاده ازآن چه حکمي دارد؟ پاسخ: در صورتي که تکثير سي دي نرم افزار مذکور از طرف صاحب آن منع شده و مربوط به نرم افزار داخلي باشد، حق خريدن و استفاده از آن را نداريد، ولي اگر منع نشده باشد، اشکال ندارد(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري.
ارسال شده در تاریخ 19:44 - 31 تير 1390
پرسش 13: اگر کپي يک سي دي به دست مان برسد و ندانيم که آيا روي نسخه اصلي نوشته است که تکثير غيرمجاز است يا نه کپي گرفتن از آن چه حکمي دارد؟ پاسخ: چنانچه فعلا چيزي از منع از تکثير در آن وجود نداشته و يقين نداشته باشيد که توليد کننده آن اجازه تکثير را نمي دهد ،کپي گرفتن از آن اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري
ارسال شده در تاریخ 19:44 - 31 تير 1390
پرسش 14: شرکت هاي ايراني ويندوز را از کشورهاي خارجي گرفته و روي آن فونت فارسي نصب کرده ومي فروشند.آياکپي کردن از آن ها جايز است؟درضمن بيش تر شرکت هاي ايراني خودشان از ساير شرکت ها کپي مي زنند ومي فروشند .پس ما چطور از آن ها استفاده کنيم؟ پاسخ: کپي گرفتن از سي دي ويندوز و ساير سي دي هاي توليدي کشور آمريکا اشکال ندارد(1) . صرف نصب کردن فونت روي آن حقي براي توليد داخلي ايجاد نمي کند. پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري و استفتاي کتبي از آيت الله مکارم.
ارسال شده در تاریخ 19:45 - 31 تير 1390
پرسش 15: بعضي مي گويند يک عدد کپي کردن فقط براي خود فرد اشکالي ندارد.آيا اين سخن درست است؟ پاسخ: در مواردي که تکثير و کپي کردن منع شده باشد، فرق بين يک عدد يا بيش تر نيست و کپي کردن يک عدد هم ممنوع است. (1) پي نوشت: 1. سؤال از دفتر رهبري.
ارسال شده در تاریخ 19:45 - 31 تير 1390
پرسش 15: بعضي مي گويند يک عدد کپي کردن فقط براي خود فرد اشکالي ندارد.آيا اين سخن درست است؟ پاسخ: در مواردي که تکثير و کپي کردن منع شده باشد، فرق بين يک عدد يا بيش تر نيست و کپي کردن يک عدد هم ممنوع است. (1) پي نوشت: 1. سؤال از دفتر رهبري.
ارسال شده در تاریخ 19:45 - 31 تير 1390
پرسش 17: در بازار چندتا آلبوم يک خواننده رابه صورت يک مجموعه به صورت فايلmp3درمي آورند ومي فروشند. آيا خريد-استفاده-وکپي کردن ازاين نوع فايل جايز است؟ پاسخ: اگر فايل مذکور خواندن لهوي يا غنا باشد، مطلقا جايز نيست ، ولي اگر اصل خواندن مشروع باشد، در صورتي که قفل نداشته و نشانه بر منع تکثير هم نباشد ، کپي کردن آن اشکال ندارد.
ارسال شده در تاریخ 19:45 - 31 تير 1390
پرسش 18: آيا مسايل مربوط به کتاب ها(مخصوصا کتاب هاي دانشگاهي که قيمتي گزاف دارند وما دانشجويان در خريد آن ها دچار مشکل مي شويم) هم مثل نرم افزار وسي دي است؟آيا مي توان از کتاب کپي گرفت؟(زيرا کپي کردن خيلي باصرفه تر از خريد خودکتاب است).آيا مي توان ازقسمتي از کتاب کپي زد؟چقدر از کتاب را مي توان کپي گرفت؟ نظر آيت الله خامنه اي و مکارم را بيان کنيد. پاسخ: کپي گرفتن از کتاب حکم کپي کردن نرم افزار را دارد، به نظر رهبري اگر کتاب تأليف مؤلفان داخلي باشد، بنابر احتياط واجب کپي کردن جايز نيست . اگر مربوط به مؤلفان خارجي باشد ، و ندانيد که قرار داد با کشور مولف کتاب در زمينه رعايت حق تأليف در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد يا نه؟ کپي کردن آن اشکال ندارد. کپي کردن قسمتي از کتاب نيزدر صورتي که مؤلفان آن راضي نباشند ، حکم کپي کردن تمام کتاب را دارد.(1) به نظر آيت الله مکارم تکثير و کپي گرفتن از کتاب مانند ساير نرم افزار مطلقا جايز نيست .فرقي بين کتاب هاي داخلي و خارجي نمي باشد. مگر آن که کتاب يا نرم افزار مربوط به کافر حربي باشد.(2) پي نوشت: 1. سؤال تلفني(7746666-0251) از دفتر رهبري ؛ آيت الله مکارم، استفتائات جديد، ج 3، سؤال 1547 -1551.
ارسال شده در تاریخ 19:46 - 31 تير 1390
این قسمت هم از استفتاءات آیت الله مکارم شیرازی برداشتم :

1- خرید نرم افزار قفل شکسته:
اگر کسى یک نرم افزار داشته باشد و به صورت قفل شکسته باشد، اگر ما آن را بخریم و استفاده کنیم درست است یا نه؟
این کار جز با رضایت تولید کنندگان اصلی آن جایز نیست، مگر در صورتی که از کفار حربی باشند، که در این صورت اشکالی ندارد.
 
کپی رایت 2017  -  سوالات رایج  -  قوانین و مقررات  -  ابزارهای نت ایران  -  معرفی نت ایران  -  تماس با ما